Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Library Pitts Theology Library Remove constraint Library: Pitts Theology Library Title Starts With J Remove constraint Title Starts With: J

Search Results

7. J. Brandts Verantwoording van de Historie der reformatie van wylen zyn' vader G. Brandt : tegens de beschuldigingen van Jacobus Leidekker, predikant te Middelburg : Waar achter, om de gelykheit der stoffe, gevoegt is, G. Brandts Verantwoording tegen D. H. Rulaeus, predikant te Amsterdam : Neffens eenige brieven en gedichten, ter gelegentheit der uitgevinge dezer historie gewisselt tusschen den Heer Arnold Moonen