Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Access Online Remove constraint Access: Online Subject Maps Remove constraint Subject: Maps Title Starts With H Remove constraint Title Starts With: H
Number of results to display per page

Search Results

2. Historische beschryving der reizen, of, Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten, ter ontdekkinge en naspeuringe gedaan, welke tot heeden, in eenige taale, van alle bekende volkeren uitgegeeven zyn : vervattende niet alleen, op 't klaarste en 't beknoptste, de aanmerkenswaardigste ontmoetingen en gevallen : der ontdekkeren en reizigers, zo wel als de grendvestiging' der Europeren in 't Ooste en 't Weste, met de stigtinge der befaamdste handeldryvende maatschappyen, maar inzonderheid, de nutste en verhevenste zaaken, van alle de tot nu ontdekte gewesten, in Europa, Azia, Afrika en Amerika, ten aanzien van derzelver onderscheide en stipte gelegenheid, uitgestrektheid, landpaalen, verdeelinge, monarchyen, vorstendommen en volkstaaten, luchtstreeken, grond, voorbrengselen, meiren, rivieren, zéen, bergen, mynen, voornaamste stéden en piaatsien, havens, réen, gebouwen, enz. : met de trapsgewyze veranderingen, daarin, van tyd tot tyd voorgevallen, benevens de zeden en gewoontens van derzelver onderscheide bewgonderen, deezer godtsdienst, regeeringe, kunsten en weetenschappen, koophandel en handwerken : dienende, ter vorminge van een volslagen gestél van nieuwe aardryskbeschryvinge, en historië : vertoonende den juisten hedendaaghsen staat van alle volkeren ...