Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Subject Display Ssim Maps--Early works to 1800 Remove constraint Subject Display Ssim: Maps--Early works to 1800
Number of results to display per page

Search Results

2. Carington Bowles's new and enlarged catalogue of useful and accurate maps, charts, and plans : Curious and entertaining engraved and mazzotinto prints, single or in sets: writing books; including all the the branches of penmanship: black-lines, letter-file maps, and prints, school pieces, cards for schools, &c. &c. A great collection of elegant drawing books, and correct books of maps, roads, perspective, geometry, &c. Containing a great variety of new and valuable articles for the use of the nobility and gentry of Great-Britain and Ireland. Merchants exports, and shop keepers country trade. Which may be had wholesale and retail at his Map and Print Warehouse, No. 69, St. Paul's Church Yard, London

3. Speedily will be published, a map of the middle British colonies in North-America : first published by Mr. Lewis Evans, of Philadelphia, in 1755 : and since corrected and improved, as also extended, with the addition of New-England, &c. and bordering parts of Canada : from actual surveys now lying at the Board of Trade ... : with a topographical description of such parts of North-America as are contained in the map

4. Historische beschryving der reizen, of, Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten, ter ontdekkinge en naspeuringe gedaan, welke tot heeden, in eenige taale, van alle bekende volkeren uitgegeeven zyn : vervattende niet alleen, op 't klaarste en 't beknoptste, de aanmerkenswaardigste ontmoetingen en gevallen : der ontdekkeren en reizigers, zo wel als de grendvestiging' der Europeren in 't Ooste en 't Weste, met de stigtinge der befaamdste handeldryvende maatschappyen, maar inzonderheid, de nutste en verhevenste zaaken, van alle de tot nu ontdekte gewesten, in Europa, Azia, Afrika en Amerika, ten aanzien van derzelver onderscheide en stipte gelegenheid, uitgestrektheid, landpaalen, verdeelinge, monarchyen, vorstendommen en volkstaaten, luchtstreeken, grond, voorbrengselen, meiren, rivieren, zéen, bergen, mynen, voornaamste stéden en piaatsien, havens, réen, gebouwen, enz. : met de trapsgewyze veranderingen, daarin, van tyd tot tyd voorgevallen, benevens de zeden en gewoontens van derzelver onderscheide bewgonderen, deezer godtsdienst, regeeringe, kunsten en weetenschappen, koophandel en handwerken : dienende, ter vorminge van een volslagen gestél van nieuwe aardryskbeschryvinge, en historië : vertoonende den juisten hedendaaghsen staat van alle volkeren ...