Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Title Starts With J Remove constraint Title Starts With: J Publication/Creation Date 1700 to 1749 Remove constraint Publication/Creation Date: <span class="from">1700</span> to <span class="to">1749</span>

Search Results

4. J. Brandts Verantwoording van de Historie der reformatie van wylen zyn' vader G. Brandt : tegens de beschuldigingen van Jacobus Leidekker, predikant te Middelburg : Waar achter, om de gelykheit der stoffe, gevoegt is, G. Brandts Verantwoording tegen D. H. Rulaeus, predikant te Amsterdam : Neffens eenige brieven en gedichten, ter gelegentheit der uitgevinge dezer historie gewisselt tusschen den Heer Arnold Moonen