Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Title Starts With U Remove constraint Title Starts With: U Publication/Creation Date 1700 to 1749 Remove constraint Publication/Creation Date: <span class="from">1700</span> to <span class="to">1749</span>

Search Results

5. Ufudd-dod i lywodraeth a chariadoldeb, wedi eu gosod allan mewn pregeth a adroddwyd yn Eglwys St. Pawl yng ngardd y myneich, ar Ddydd-gwyl Ddewi, sef y dydd cyntaf o Fawrth, 1715 O'flaen anrhydeddus lywodraeth wyr y gymdeithas (ac eraill) O hen frytaniaid, asesydlwyd er mwyn cynnal parch a braint i ddydd genedigaeth ein brenhinol oruchel dwysoges, ac i dwysogaeth cymru. Gan P. Philipps, A.M. ficar dyfynnog, a pherson llanffwyst

10. Uitbreiding van het vaarsje