Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Title Starts With Z Remove constraint Title Starts With: Z Publication/Creation Date 1750 to 1754 Remove constraint Publication/Creation Date: <span class="from">1750</span> to <span class="to">1754</span>

Search Results

4. Zendbrief van onzen alderheiligsten vader en Heere Benedictus door de goddelyke voorzienigheid XIV paus van dien naam, tot alle patriarchen, aartsbischoppen, en andere Kerkbestierders, die in de gunste en gemeenschap van den apostolyken stoel zyn, aangaande het Jubilé 't welk te roomen in 't jaar MDCCL gevierd zynde, tot de geheele catholyke wereld uitgebreid is.